Allt har ett värde

Samlarbilsauktionen är en del av PS Auction, och är ett auktionsföretag som förmedlar egendom från säljare till köpare. Vår övertygelse är att allt har ett värde. En maskin som anses vara uttjänt kan komma till stor nytta för någon annan. Idag är vår målsättning att kontinuerligt stärka positionen som förtroendegivande marknadsplats där man får chansen att göra bra affärer.

Onlineauktioner varje vecka

I över 50 år har vi sysslat med auktioner och 2006 lanserade vi vår onlineauktion, då hette vi Auktionsfirman Pettersson & Son. Idag heter vi PS Auction och är en plats där våra uppdragsgivares objekt möter marknadens köpare. Vi vill att båda parter ska känna att de gjort en bra affär när torsdagen lider mot sitt slut. Säljare är oftast konkursförvaltare, finansbolag, stat, kommun, myndigheter och företag. Köpare är näringsidkare från främst verkstad, metall, teko, skog och kontor, men också från andra branscher samt privatpersoner.

Professionell värdering

Vi har professionell kompetens att värdera såväl hela konkursbon som nya och gamla industriobjekt. Många anlitar oss idag enbart för en värdering, alternativt intyg från oberoende part på varulagrets eller inventariernas värde.

AAA – Högsta Kreditvärdighet

aaa

Vi är mycket stolta över vårt höga kreditbetyg. Det bygger på Bisnodes (före detta Soliditets) kreditvärderingssystem som är världens äldsta och mest ansedda. Systemet betygssätter ett företags betalningsförmåga utifrån en mängd beslutsregler. Att driva ett kreditvärdigt företag kräver tid, engagemang och hårt arbete. Vi hoppas att du inser värdet av att anlita, handla från eller samarbeta med ett kreditvärdigt företag.

Miljöpolicy

Vi arbetar aktivt för att bidra till en hållbar utveckling för bevaring av såväl den inre som den yttre omgivningen och på så vis hjälpa till att säkra en ren och hälsosam miljö både idag och i framtiden. PS Auction gör detta genom att anpassa verksamheten så att den har minsta möjliga miljöpåverkan genom att:

  • Följa gällande miljölagstiftning
  • Utnyttja befintliga resurser på ett effektivt och sparsamt sätt
  • Sortera och, i den mån det är möjligt, återanvända material
  • I så stor utsträckning som möjligt använda miljömärkta och återvinningsbara produkter och material
  • Prioritera de arbetsmetoder som åsamkar minst skada på människan och miljön
  • Utbilda och informera personalen i miljöfrågor för att kontinuerligt kunna förbättra och effektivisera miljöarbetet
  • Informera människor och företag i vår omgivning om vårt miljöarbete och på så vis bidra till att information kring miljöarbete når olika delar av samhället
  • Respektera och följa kunders miljöpolicy vid arbete på plats hos dem
  • Regelbundet följa upp och uppdatera våra miljömål

Kontakt

Kontakta oss gärna för mer information. Välkommen till PS!