Jag vill föranmäla min bil till PS Samlarbilsauktion den 28 maj 2024.
PS Samlarbilsauktion hålls på psauction.se och all budgivning sker via nätet.
Antalet bilar på auktionen är begränsat. Störst chans att få vara med på auktionen har bilar som bedöms vara intressanta för bilintresserade och har realistiska reservationspriser.
Fyll i all information nedan:
(Anmäl dig senast 10 maj för att PS ska hinna gå igenom anmälan)


Kryssa i det som stämmer bäst överens med bilens skick

UtställningsskickBra skickFullt fungerande, men kräver renovering för att bli i bra skickRenoveringsobjektReservdelsbil

Detaljerad beskrivning av bilens skick


Uppfattning om bilens värde

Namn, adress & telefonnummer

Bifoga bilder: